Make your own free website on Tripod.com

ALTI ve YEDİNCİ SINIFLAR

ŞİMDİDEN HEDEFLERİNİZİ BELİRLEYİN

 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

        8. sınıfın sonunda Fen Liselerinin, Anadolu Liselerinin, Yabancı Özel Liselerin, Türk Özel Liselerin, Anadolu Öğretmen Liselerinin, Polis Kolejlerinin, Askeri Liselerin ve Meslek Liselerinin sınavlarına girerek kendinize bir yol çizeceksiniz. Bu yol sizin için en doğru en uygun yol olmalıdır. 

 

GELECEKTEKİ MESLEĞİNİZ BUGÜNDEN BELİRLEMEK SİZİN ELİNİZDE

 

        Bunun için 8. sınıftan sonra okumak istediğiniz okulları düşününüz. Bu okulları sırayla yazınız. Her okula giriş koşullarına bakınız. Hangi koşulları sağladığınız okulda okuma hakkını elde edeceksiniz.

 

        Eğer bir Fen Lisesinde okumayı amaçlıyorsanız;

    

        a) 7. sınıftaki Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notunun en az 2 ve bu üç dersin yıl sonu notları toplamının en az 10 olması gereklidir.

 

        b) Fen Liseleri sınavında yeterli Fen Puanını almış olmanız gerekmektedir.

 

        c) Fen Liseleri yatılı olup, öğrenci DPY sınavını da kazanmalıdır. Öğrenci yatılılık sınavına girmemiş ise paralı yatılı olarak yatılılık hakkından yararlanır.

 

        Bu nedenle, geleceğinizi belirlemek için amacınızı, hedeflerinizi belirleyip, bu hedeflere uygun çalışmalar yapmalısınız.

 

8. SINIFTAN SONRAKİ OKUL TÜRLERİ

FEN LİSELERİ    :. 2

ANADOLU LİSELERİ :. 2

YABANCI ÖZEL LİSELER :. 2

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ :. 2

ÖZEL LİSELER :. 2

YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSELER :. 3

ÖZEL FEN LİSELERİ :. 3

ASKERİ LİSELER :. 3

POLİS KOLEJLERİ :. 3

GENEL LİSELER :. 5

AKŞAM LİSELERİ :. 5

TÜRKİYE GENELİ LİSELERİN ÖSS BAŞARILARI 5

ÖNCEKİ SENELERDE YAPILAN SINAVLARDA ÇIKAN SORULARIN KONULARA GÖRE DAĞILIMI 5

 

1.      Fen Liseleri

2.      Anadolu Liseleri

3.      Yabancı Özel Liseler

4.      Anadolu Öğretmen Liseleri

5.      Özel Liseler

6.      Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler (Süper Liseler)

7.      Özel Fen Liseleri

8.      Askeri Liseler

9.      Polis Kolejleri

10.  Akşam Liseleri

Bu liseleri şimdi sıra ile inceleyelim :

 

FEN LİSELERİ    :

 

        Ülkemizde 43 adet Fen Lisesi vardır. Bu liselerde sınıf mevcutları 24 kişiliktir. Bir yılı İngilizce hazırlık 3 yıl lise olmak üzere toplam 4 yıllık eğitim suresi vardır.

 

        Fen Liselerinden mezun olan her 100 öğrenciden 80'i üniversitelerin 4 yıllık Lisans programlarına girdiği bilinmektedir.

 

 

BAŞA DÖN

ANADOLU LİSELERİ :

 

        İlköğretim 8. sınıfta okuyan her öğrencinin tercih edebileceği liselerdir. Anadolu Lisesini kazanmak için yeterli toplam puanının üstünde puan almak gerekir.

 

        Anadolu Liselerin de sınıf mevcutları 30 kişiliktir. 

 

        Anadolu Liselerinden mezun olan her 100 öğrenciden en ez 70'i üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına girdiği bilinmektedir. Anadolu Liselerinden ÖSS'de başarılı olanların %80'nin ilk 5 tercihine girdikleri görülmektedir.

 

BAŞA DÖN

YABANCI ÖZEL LİSELER :

 

        Bu okulların bazılarında 1 yıl hazırlık 4 yıl lisedir. Bazılarında ise 1 yıl hazırlık 3 yıl lisedir. Resmi ve özel ilköğretim okullarının 8. sınıfında okuyan her öğrencinin özel okullar giriş sınavında gerekli puanı almak koşuluyla bu okullara girme hakkını kazanırlar. Bu okulların ÖSS'deki başarı oranı % 80 civarındadır.

 

BAŞA DÖN

 

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ :

 

        Bu okullar 1 yıl hazırlık 3 yıl Lise olmak üzere 4 yıllık öğrenim süresi vardır. Anadolu Öğretmen Liseleri hem genel lise hem de Meslek Lisesi statüsündedir. Bu okul mezunları üniversitede eğitim fakültelerini tercih halinde ek puan almaktalar. Bu okulların öğrencileri bulunduğu kolun gerektirdiği fakülteleri tercih etmeleri halinde hiçbir kayba uğramamaktadırlar.

 

        Bu okullara 7.sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi yıl sonu notunun en az 2 ve bu üç dersin yıl sonu toplamının en az 10 olması koşulu sağlanmasının yanısıra okul öğretmenler kurulu öğrenciyi Anadolu Öğretmen Lisesi adayı olma kararı alması gerekmektedir.

 

BAŞA DÖN

ÖZEL LİSELER :

 

        Resmi ve özel öğretim okullarının 8.sınıfından mezun olan öğrencilerin bazı Özel Liselere özel okullar giriş sınavı ile bazı Özel Liselere de sınavsız kayıt yaptırabilirler. Özel Liselerin ÖSS başarısı %49'dur.

 

BAŞA DÖN

YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSELER :

 

        Resmi ve Özel İlköğretim okulundan mezun olmuş diploma notu 4.00 dan fazla öğrencilerin başvurup ön kayıt usulü kayıt yaptırdığı okullardır. Bir öğrenci diplomanın noter tasdikli sureti ile birden fazla liseye ön kayıt yaptırma hakkı 2000-2201 öğretim yılı başında tanındı. Bu liselerin ÖSS başarısı %30 civarındadır.

 

BAŞA DÖN

ÖZEL FEN LİSELERİ :

 

        Bu liselere giriş koşulları Resmi Fen Liselerine giriş koşullarının aynısıdır. Bu liselerin ÖSS başarısı %88'dir.

 

BAŞA DÖN

ASKERİ LİSELER :

 

        Bu liselerin amacı Silahlı Kuvvetlere subay yetiştirmektir.

 

        Askeri Liseler; Kara, Deniz ve Havacı olarak öğrenci yetiştirir. Var olan Kara ve Deniz Liselerinin yanısıra 2000-2001 öğretim yılından itibaren Kuleli Askeri Lisesinde eğitimini sürdürecek Havacı Liseliler de alınmıştır.

 

        Bu Liselere girebilmek için,

 

        - Bilgi sınavından

        - Mülakattan

        - Spordan,

        - Sağlık kontrolünden başarı ile geçmiş olmak gerekir.

 

        Öğrenciler başvuru formundaki devam ettiği dersane kısmını doğru olarak doldurmaları gerekmektedir. Yanlış bilgi verenler daha sonra doğru öğrenilirse okuldan atılırlar.

 

        Askeri Liselere Başvuru Koşulları :

 

        1- T.C. vatandaşı olmak

        2- Evli olmamak

        3- Sağlık koşullarının yönetmelikte aranan koşullara uygun olmak

        4- 1987 doğumludan büyük olmamak

        5- 1.51 den kısa olmamak

        6- Diploma notu en az 3.5 olmalıdır.

        7- Öğrenime ara vermemiş olmak

        8- Gününde (Haziran ayı içinde) başvuru yapmak (Başvurular ile ilgili bilgiler Haziran ayı başında Askerlik Şubelerinden alınabilir.

 

        Telefon                : 0 216 332 29 53

        İnternet Adresi     : www.tsk.mil.tr   -   www.kkk.mil.tr 

 

 BAŞA DÖN

POLİS KOLEJLERİ :

 

        Emniyet güçlerine komiser ve emniyet müdürü yetiştirmek amacı ile öğrenci alan okullardır.

 

        Giriş Koşulları  :

        1- Türk vatandaşı ve erkek olmak,

        2- Evli olmamak,

        3- Sağlık yönünden, yönetmelikte aranan şartlara uygun olmak,

Boy

12 yaş için en az

139 cm

13 yaş için en az

144 cm

14 yaş için en az 

151 cm

15 yaş için en az

156 cm

16 yaş için en az

160 cm

        4- 16 yaşından (Hazırlık sınıfı okuyanlar için 17 yaşından gün almamış olmak)

        5- Yurt dışında öğrenim görenlerin öğrenim derecelerinin denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanacaktır.

        6- Öğrenime ara vermemiş olmak ve hazırlık sınıfı hariç lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak.

 

        Emniyet Teşkilatında görevli iken Şehit veya Görev Malülü olanların Polis Kolejine girmeye istekli çocukları giriş koşullarını taşımaları ve giriş sınavlarında tam puanın en az %50 sini almaları kaydıyla bu konuda ayrılan kontenjandan başarı sırasına istifade ettirilirler.

 

ADAY KAYDI :

 

1- Aranan şartları taşıyan adaylar her yıl okulların kapanmasını takiben, Polis Koleji Müdürlüğünce duyurulan tarihlerde (Haziran ayında) İl Emniyet Müdürlüklerinin Eğitim Şube müdürlüklerine şahsen aşağıdaki belgelerle müracaat ederler.

2- Posta ile yapılan müracaatlar işleme konulmaz.

3- Evrakını teslim eden adaylara sınav giriş formu doldurtulur ve sınava gireceği bölge merkezi ile sınav tarihlerinin de yazılı olduğu sınav giriş kartı verilir.

 

 

        Müracaat Sırasında İstenen Belgeler :

 

        a- İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecek matbu dilekçe,

        b- Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı örneği,

        c- Diplomanın onaylı örneği veya çıkma yazısı,

        d- 6 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.

 

SINAVLAR :

 

        Adaylar sırası ile mülakat, beden eğitimi ve yazılı sınava alınırlar. Mülakat sınavında fiziki görünümü ile konuşma ve ifade kabiliyeti gibi hususlar değerlendirilir.

 

        Beden eğitimi sınavında belirlenen bir parkurda çeşitli beden eğitimi hareketleri yaptırılır. Yazılı sınav, genel yetenek, zeka, fen ve yabancı dilden test usulü yapılır.

 

        Mülakat ve Beden eğitimi sınav sonuçları aynı gün, yazılı sınav sonuçları ise İl Emniyet Müdürlüğü ve basın aracılığı ile sınavdan 10 gün sonra duyurulur.

 

        Sınavda başarılı olan aday öğrenciler Polis Kolejinden en çok 20 gün süre ile intibak eğitimine alınırlar, bu süre içerisinde beslenme ve barınmaları okulca karşılanan öğrencileri sağlık kurulu raporları aldırılır. Rapor sonucu aranılan sağlık şartlarını taşıyan öğrencilerin kaydı yapılır. 

 

        Telefon                : 0 312 397 30 40

        Fax                      : 0 312 397 30 50

        İnternet Adresi     : www.poliskoleji.k12.tr

 

BAŞA DÖN

GENEL LİSELER :

 

        Hazırlığı olmayan bu liselere İlköğretim okulundan mezun olan her öğrenci kayıt yaptırabilir. Bu liselerin ÖSS başarısı %3 ile %11 arasında değişmektedir.

 

BAŞA DÖN

AKŞAM LİSELERİ :

 

        Öğrenim yaşı süresinde liseye devam edemeyenlerin hem çalışıp, hem de devam ettiği liselerdir. Öğretim saat 18.00 den 22.00'ye kadar.

 

TÜRKİYE GENELİ LİSELERİN ÖSS BAŞARILARI

(1999 VE 2000 YILLARINA AİT)

 

OKUL ADI

1999 YILI

2000 YILI

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI

KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI

ORANI

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI

KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI

ORANI

Düz Liseler

197 130

18 662

9

757 995

229 677

30,3

Y.Dil Ağırlıklı Liseler

27 547

13 113

47

28 066

14 366

51,2

Anadolu Liseleri

20 213

13 505

67

32 774

19 897

60,7

Y.Dille Öğr.Yapan Özel Lise

11 023

6 863

62

20 604

12 596

61,1

Fen Lisesi

2 313

1 773

77

3 112

2 152

69,2

Özel Fen Lisesi

1 456

1 131

78

2 725

1 742

63,9

Askeri Lisesi

154

100

65

864

293

33,9

Özel Ak.Lisesi

1 180

56

4,7

2 272

677

29,8

Anadolu  Öğr.Lisesi

5 912

3 738

63

13 077

6 696

51,2

 

 BAŞA DÖN

 

ÖNCEKİ SENELERDE YAPILAN SINAVLARDA ÇIKAN SORULARIN KONULARA GÖRE DAĞILIMI

 

T Ü R K Ç E

 

1998

SORU ADEDİ

1999

SORU ADEDİ

2000

SORU ADEDİ

Sözcükte ve Söz Gruplarında Anlatım

4

5

6

Cümlede Anlam

7

9

8

Paragraf

9

7

5

Anlatım Biçimleri ve düşünceyi Geliştirme Yolları

1

-

2

Yazım ve Noktalama

1

1

-

Anlatım Bozuklukları

1

1

1

Sözcükte Yapı 

-

-

2

Sözcük Türleri

1

-

-

Cümlenin Öğeleri - Cümlede Tür ve Yapı Bilgisi

1

2

1

TOPLAM

25

25

25

 

M A T E M A T İ K

 

1998

SORU ADEDİ

1999

SORU ADEDİ

2000

SORU ADEDİ

Kümeler

1

2

2

Doğal Sayılar

2

1

2

Bölünebilme - OKEK - OBEB

2

-

1

Denklemler

2

3

2

Problemler

6

2

2

Oran Orantı

1

1

1

Ölçüler

1

-

1

Olasılık

1

-

1

Analitik Geometri

1

-

-

Genel Yetenek (Geometri)

1

1

4

Üçgenler

2

1

2

Çokgenler

2

3

2

Çember - Daire

2

1

-

Cisimlerin Alan ve Hacimleri

1

3

-

Modüler Aritmetik - İşlem

-

2

-

Üslü Sayılar

-

1

-

Rasyonel Sayılar

-

3

2

İstatistik

-

1

2

TOPLAM

25

25

25

 

F E N   B İ L G İ S İ

 

1998

SORU ADEDİ

1999

SORU ADEDİ

2000

SORU ADEDİ

Dünyamız ve Gökyüzü

1

-

-

Doğrusal Hareket

2

1

2

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

2

-

1

Basınç

2

2

-

Madde ve Özellikleri

1

1

-

İş, Güç ve Enerji

1

3

2

Optik

1

1

2

Madde ve Yapısı

5

6

5

Isı ve Sıcaklık

1

2

1

Canlıların Çeşitliliği 

5

6

6

Canlılar ve Hayat

1

-

1

Vücudumuzu Tanıyalım

2

2

1

Hücrelerde Çoğalma ve Kalıtım

1

-

1

Elektrik

-

1

2

TOPLAM

25

25

25

 

S O S Y A L   B İ L G İ L E R

 

1998

SORU ADEDİ

1999

SORU ADEDİ

2000

SORU ADEDİ

İslamiyet'ten Önceki Türk Tarih

3

1

1

Anadolu Selçuklu Tarihi

-

1

-

Osmanlı Devleti Yükselme Devri

1

-

-

Osmanlı Devleti Duraklama Devri

2

3

-

İnkılap Tarihi

5

5

5

Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık

2

3

1

Türkiye'nin Yer Şekilleri

1

1

-

Türkiye'de Ormancılık

1

1

1

Türkiye'nin Bitki Örtüsü ve Yağış

2

2

3

İklim

1

1

1

Harita Bilgisi

-

1

-

Toplumu Düzenleyen Kurallar

1

-

1

Demokrasi ve İnsan Hakları

3

1

2

Anayasa

-

2

-

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4

4

4

Yeni Çağda Avrupa

-

-

1

Osmanlı İmp.Kuruluşu

-

-

1

Ortaçağda Avrupa

-

-

1

Tarih Giriş

-

1

-

Toplum ve Aile

-

1

-

Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi

1

-

1

Nüfus ve Yerleşme

1

-

-

Dünyanın Hareketleri

1

-

2

TOPLAM

29

29

25

 

 

BAŞA DÖN