Make your own free website on Tripod.com

TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK GENEL KURALLAR

Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sınavı (Liselere Giriş Sınavı)’yla ilgili tercih yapabilmek için öncelikle bilinmesi gereken genel kurallar vardır.

Sınav kılavuzu baştan sona kadar dikkatle okunmalı, anlaşılamayan yerler danışman öğretmenlere sorulmalıdır.

Öğrenci kendi durumunun, tercih edileceği okulların başvuru şartlarına uyup uymadığını kılavuzdan öğrenmeli. Buna göre tercih yapmalıdır. Aksi halde başvuru şartlarını taşımayanların yaptıkları tercihler geçersiz sayılır.

Tercihler danışman öğretmenler gözetiminde yapılmalıdır.

Adaylar 18 yaşından küçük oldukları için yaptıkları tercihlerin sorumluluğu veliye aittir. Bu nedenle adayların tercihlerinden velilerin mutlaka haberi olmalıdır.

Adaylar deneme sınavlarına girmişlerse bu sınavlardan elde ettikleri sonuçları tercihlerini belirlerken göz önünde bulundurmalıdırlar.

Tercih edilecek okullar, taban puanlarına göre büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapılarak tercih yapılmalıdır. İsteğe göre karma olarak da tercihler yapılabilir; önemli olan sıralamanın puanlara göre yapılmasıdır.

Puanları birbirine yakın okullardan sadece biri seçilmelidir. Tercih edilecek okulların aralarında biraz puan farkı bulunması adayın kazanma şansını yükseltecektir.

Tercih idealdeki okullar, kazanılabilecek okullar ve de her türlü ihtimale karşı sigorta tercih denilen ve puanı adayın seviyesinden düşük olan okullar olmak üzere üç temel başlıkta yapılırsa kazanma şansı yüksek olacaktır.

Kazanıldığında gidilmeyecek okullar, tercih edilmemelidir.

Eş değerdeki okullardan kontenjanı yüksek olanlar tercih edilirse daha iyi olur.

Tercih edilecek okulun; yeri, eğitim biçimi, mezuniyetten sonra kazandıracakları, hazırlık süresi, yabancı dili ve pansiyon durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Tercih edilecek okulun adayın kişiliğine, seviyesine, yeteneklerine ve geleceğe yönelik ideallerine uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir.